12.9.06

Mysteries van het Duivelsteen: programma & opdrachten voor de stadsspel-versie


Nu al meer dan tien jaar geleden verdween de Gentse chansonnier GERARD DE DUIVEL (schuilnaam van Gerard Vilain) op een mysterieuze wijze na een optreden in het Gentse Duivelsteen. Gerard De Duivel was een ware poète maudit, die beweerde de reïncarnatie te zijn van de gelijknamige dertiende eeuwse Gentse burggraaf. Over deze historische Gerard De Duivel werd onder meer verteld dat hij en zijn zoon verliefd werden op hetzelfde meisje. De vader probeerde zijn zoon uit de weg te ruimen, maar werd het slachtoffer van zijn eigen hinderlaag en verdronk in het water bij het Duivelsteen.Ook Gerard Vilain en zijn vader werden ooit verliefd op hetzelfde meisje. In 1978 trof men het lijk van de vader aan in het water bij het Duivelsteen. Een ongeval? Zelfmoord? Gerard werd een tijdje verdacht van moord, maar bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten. Hij raakte aan lagerwal, kwam ten slotte aan de kost als straatmuzikant en werd in 1994 ‘ontdekt’ door een platenbaas.Terwijl Gerard werkte aan de cd Duivelsteen gaf hij tijdens de Gentse Feesten editie 1995 een reeks spraakmakende concerten… om daarbij dus spoorloos te verdwijnen. Acteur ANTON COGEN heeft hem nog goed gekend. In 2005 organiseerde hij op de Gentse Feesten al een herdenkings-festival, naar aanleiding van de tiende verjaardag van Gerards verdwijning, in de hoop de MYSTERIES VAN HET DUIVELSTEEN alsnog op te lossen…


Lost ù de MYSTERIES VAN HET DUIVELSTEEN op?
Deze website is uitsluitend bedoeld voor de spelleider van MYSTERIES VAN HET DUIVELSTEEN, ter voorbereiding van het crimi stadsspel, door de spelleider (m/v). Hij/zij zal uitprinten en wijzigen wat dient uitgeprint en gewijzigd te worden (selecteer een bepaalde passage en print uit, of kopieer een bepaalde passage in een Word Document en wijzig op die manier de tekst).
Deze spelleider (m/v) zorgt ervoor dat:
1./ Alle team-leden de stripclips "Isabel Danst", "Ten Duinen" en "De Onthoofdingsbrug" hebben bekeken en beluisterd op de pc (zie de cdrom die ter beschikking werd gesteld) of op de website waarop men terecht komt als men klikt op de titel van dit artikel.
2./ Alle team-leden de interviews en het luisterspel "De Legende van Gerard de Duivel" hebben beluisterd op de pc (zie de cdrom die ter beschikking werd gesteld) of op de website waarop men terecht komt als men klikt op de titel van dit artikel.
De korte inhoud van deze verklaringen vindt u ook op deze blogspot. Zij kunnen door de spelleider aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld als een dossier, in een printout van deze website. Let wel, het is NIET de bedoeling dat de deelnemers deze website vooraf gezien hebben, en het is zéker niet de bedoeling dat ze de brief van Anton Cogen met de bijgaande foto's vooraf gezien hebben. Deze website is uitsluitend bedoeld voor de spelleider(s).
3./ Alle teams begeven zich nu naar Gent om het mysterie op te lossen. Zelf begeeft de spelleider zich naar de plekken waarover u hieronder alles kunt lezen.

ROUTE & OPDRACHTEN VAN DE DIVERSE TEAMS:
Het is nu - laten we zeggen - 00.00 uur (de timing kan aangepast worden en is hier slechts richtinggevend). U bevindt zich nu op het Woordrow Wilsonplein. Neem de Vlaanderenstraat en begeef u naar het DUIVELSTEEN. Hier – en in de vlak bij gelegen Sint Baafs kathedraal – lost u de volgende opdrachten op (elke juist opgeloste vraag wordt beloond met 1 punt):

HET DUIVELSTEEN & SINT BAAFS:
1.) Wie was Geraard de Duivel, volgens het straatnaambord dat u bij het standbeeld van de schilders van het Lam Gods kunt lezen? En van wanneer tot wanneer leefde hij?
2.) Als u voor het Duivelsteen staat, kunt u lezen welke functies het gebouw in de loop der tijden heeft gehad. Som ze allemaal op.
3.) In de Vydkapel van de Sint Baafs wordt een fotografische reproductie van het Lam Gods bewaard, waaruit een paneel in 1934 spoorloos is verdwenen. Wat is de naam van dit paneel? En wat dragen de gebeeldhouwde engelen in de Vydkapel?

BELFORT (EMIEL BRAUN PLEIN):In 1716 besloot het stadsbestuur de bouwvallig geworden gevangenis op de Koornmarkt te slopen en een nieuwe gevangenis te bouwen. Toch zou het nog bijna dertig jaar duren voordat, bij het Belfort, een laat-classicistisch gebouwtje verrees, waarop architect David ’t Kindt de sage van de ‘Caritas Romana’ liet uitbeelden. Aan dit beeld is het volgende verhaal verbonden:
Een oude burger van Gent had een zwaar misdrijf begaan en werd veroordeeld om gekerkerd te worden en de hongerdood te sterven. Zijn dochter hield veel van hem en ging hem elke dag bezoeken. Dit werd haar toegestaan, op voorwaarde dat ze geen eten of drank zou meebrengen. Het meisje beloofde dat en hoewel ze telkens gefouilleerd werd voordat ze de cel van haar vader betrad, vonden de cipiers nooit spijzen of dranken op haar lichaam. Toen er zo een paar weken voorbij waren gegaan en de grijsaard nog steeds geen tekenen van zwakte vertoonde, kregen de cipiers argwaan. Eén van hen besloot een oogje in het zeil te houden, zodra het tweetal alleen werd gelaten. Hij kwam tot de ontdekking dat het meisje haar vader de borst gaf. De cipier vertelde dit aan de graaf, die haar vroeg of zij soms een kind had gebaard. ‘Neen, heer graaf,’ antwoordde het meisje. ‘Ik ben nog maagd.’ - ‘Hoe is het dan mogelijk dat jij je vader de borst geeft?’ riep de graaf uit. Dat wist het meisje ook niet, en ze barstte uit in tranen. De graaf liet zich vermurwen en schonk haar vader genade…4.) Hoe wordt dit beroemde beeld genoemd in het Gents dialect?
Zak nu af via de MAGELEINSTRAAT en de KALANDEBERG naar de KOESTRAAT. Spoor hier uw spelleider op, tussen 00.30 en 01.00 uur. Hij/zij heeft een paar onmisbare tips voor u om het mysterie rond de persoon van GERARD DE DUIVEL op te lossen. Deze tips werden daar achtergelaten door Anton Cogen en bestaan uit een printout van de brief van Anton Cogen (op deze website te vinden), de foto's van Luc Bogaert en het beluisteren van de opname "Veuve Noire". (De spelleider zorgt er dus voor dat hij/zij met dit materiaal ter plaatse is.)


Ga vervolgens naar HET GRAVENSTEEN:
Aan de Onthoofdingsbrug is een legende verbonden waarover Gerard de Duivel nog een liedje geschreven heeft.
5.) Vertel ons in het kort het verhaal, verbonden aan de Onthoofdingsbrug.
We storten ons nu via DE GELDMUNT en de HARINGSTEEG in het PATERSHOL, één van de oudste wijken in Gent. Het heeft zijn gesloten stratenpatroon uit de middeleeuwen bewaard… en is dus een doolhof gebleven. Tot de 17de eeuw was het de wijk van de Ploters (leertouwers) die er hun bedrijven hadden. In de 17de en 18de eeuw werd het de woonplaats van talrijke magistraten verbonden aan de rechtbanken die in het Gravensteen zetelden. Toen het Gravensteen verkocht werd en omgevormd werd tot fabriek, verdween de magistratuur uit het Patershol. Hun huizen werden opgedeeld in kleinere woonplaatsen voor arbeiders. Maar toen de fabrieken zich op het einde van de 19de eeuw naar de buitenwijken verplaatsten en de werknemers volgden, werd het Patershol het verblijf van de minstbedeelden: een wijk van kroegen, logements-huizen en bordelen. De prostituees met hun pooiers, de vechtersbazen en lanterfanters zijn nu verdwenen. Vanaf 1980 herstelde de wijk zich. Veel van de zowat 100 beschermde huizen zijn reeds volledig gerestaureerd. Talrijke restaurants vonden er hun plaats. Je kan er ook het voormalige karmelietenklooster (Caemersklooster) en de kapel van de Norbertijnen bezoeken.
6.) Hoe komt het Patershol aan zijn naam?

Begeef u via PLOTERSGRACHT, RODEKONINGSTRAAT en MEERSENIERSSTRAAT naar het GROOT KANONPLEIN.
Breng hier mét en vóór zoveel vrijwilligers als u kunt vinden tussen 01.30 uur en 02.00 uur de ODE AAN DE DULLE GRIET (tekst Gerard de Duivel):

O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
als gij op de vijand schiet,
gaat die op de loop subiet!
Wat hebt gij een zwaar geschut:
elk schot dat is een uppercut.
De vijand staat dan mooi voor schut
en is voor u de Kop van Jut!

O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
eender wie dat u beziet
staat perplex en gelooft het niet.
Gij ligt hier aan de waterkant
voortdurend te waken want
breekt de vijand het bestand,
dan schiet gij hem naar pierenland.
O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
gij zijt een prachtig rekwisiet,
verdedigster van ’t grondgebied!
De spelleider is in de buurt en fungeert als jury. De beste artistieke prestatie (voor het meeste publiek? voor het hardst applaudiserende publiek? met het meeste medewerkers? enz...) wordt beloond met 2 punten.
Tussen 02.30 en 03.00 uur spoort u de spelleider op in of bij het BAUDELOPARK en u bezorgt hem/haar de juiste antwoorden op de hierboven gestelde vragen, en natuurlijk ook de oplossing van het Mysterie van het Duivelsteen.
Wat is er gebeurd met Gerard de Duivel? Pleegde hij zelfmoord of werd hij vermoord? Door wie dan… en waarom? Of is er nog iets anders aan de hand? Waaruit leidt u dit af? Vertel het ons hier:
Wie de spelleider na 02.30 en voor 03.00 het snelste het meest volledige en juiste antwoord bezorgt in verband met de Mysteries van het Duivelsteen, ontvangt 5 punten. Juiste oplossingen van het mysterie ontvangen 3 punten.
Tel hierbij nu de andere punten op. Wie is de eindwinnaar?

Geen opmerkingen:

Muzikaal uisterspel/audio drama/soundscape. Tekst: Patrick Bernauw. Muziek en geluidseffecten: Fernand Bernauw. Stem: Anton Cogen.